Home

Stichting Legato Hoogeveen

De Stichting is opgericht  op 1-1-2012. De G.J. van der Ploegsschool, een Christelijke school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK),  waaronder de Windroos (VSO) en de Christelijke SBO school de Carrousel, zijn hier onder gebracht.

Legato is een Italiaanse muziekterm die gebonden betekent. (Uit het Latijns: ligare = ‘vastbinden, verbinden, verenigen, aaneensmeden’) De muzieknoten worden zo gespeeld of gezongen dat ze in elkaar overlopen, of naadloos aaneengelast klinken. Op een strijkinstrument worden de noten zo veel mogelijk met één streek gespeeld (in feite is hier dan sprake van een streekboog). Tussen de noten valt dus geheel geen stilte. Om legatospel aan te geven worden bogen gezet die de legato te spelen noten groeperen. Iedere noot wordt derhalve met zijn volledige duur gespeeld. In de muzieknotatie wordt legato aangegeven met boogjes onder of boven de noten, de legatobogen.

Onderwijs dat verbindt.
De verklaring van deze Italiaanse muziekterm geeft duidelijk aan dat verbindingen worden aangegaan. Het aan elkaar smeden van ieders kracht maakt dat de muzieknoten (lees het onderwijs) vloeiend in elkaar overlopen. Kortom passend onderwijs voor ieder kind. Je speelt legato in een vloeiende beweging of zoals hier boven staat in een streekboog. Samenklank. Tussen de noten valt geen stilte. Kortom kinderen vallen niet tussen wal en schip. Iedere noot wordt met zijn volledige duur gespeeld. Alle partners in de Stichting zijn dus volwaardig. In de Stichting zit muziek. We gaan een toekomst tegemoet waar kinderen beter van worden. Wellicht onder één dak in verschillende vleugels, maar wel legato, naadloos verbonden met elkaar.

Deze website is mogelijk gemaakt door Nidaros | Think it Be it Build it